Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Maak duidelijk wat wel en niet bij een klus hoort

Maak duidelijk wat wel en niet bij een klus hoort

Beschrijving
Een praktische oplossing om de werkdruk te verminderen is het maken van duidelijke afspraken over wat wel en niet bij de klus hoort.

Effect
Te hoge werkdruk wordt voorkomen.

Tips

  • Breng specifieke onduidelijkheden onder de aandacht door bijvoorbeeld een aandachtspunt van de week op een prikbord te hangen.
  • Sluit de dag/week af met een korte evaluatie (10 min.) bijvoorbeeld, wat ging goed en wat kan beter.
  • Verduidelijk de taakafbakening in werkoverleg (wie doet wat, wanneer en de wijze van uitvoering).
  • Controleer steekproefsgewijs of de klus correct is uitgevoerd.

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus voor het Bedrijfsautobedrijf

Deze oplossing is ingedeeld in: