Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Geef informatie die nodig is voor het werk juist en volledig door

Geef informatie die nodig is voor het werk juist en volledig door

Beschrijving
Een praktische oplossing om de werkdruk te verminderen is het juist en volledig doorgeven van informatie die nodig is voor het werk.

Effect
Te hoge werkdruk wordt voorkomen.

Tips

  • Vul bij intake van klanten een werkorder zo compleet mogelijk in. Beschrijf waar nodig de uit te voeren werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk.
  • Laat teammedewerkers terugkoppeling aan elkaar geven. Bijvoorbeeld tijdens een periodiek overleg tussen de afdelingen. Laat die terugkoppeling zowel gaan over zaken die goed gaan als zaken die beter kunnen.
  • In communicatie is het belangrijk ook aandacht te besteden aan zaken die goed gaan.

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus voor het Bedrijfsautobedrijf

Deze oplossing is ingedeeld in: