Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Afspraken met gemeente en politie

Afspraken met gemeente en politie om veiligheid te vergroten

Beschrijving
Als er regelmatig sprake is van ongewenst gedrag van bezoekers is het goed om afspraken te maken met de politie. Door systematische informatie uitwisseling tussen partijen kan de veiligheid vergroot worden en ontstaat een efficiënte samenwerking.

Effect

  • De fysieke aanwezigheid van een beveiliger kan ondersteunend en preventief werken bij aanhoudend ongewenst gedrag in bepaalde periodes en/of tijdstippen en/of buurten.
  • Voorkomen van escalatie en als dat niet meer lukt beheersing van incidenten.
  • Duidelijke afspraken met de politie geven medewerkers steun in moeilijke omstandigheden. Er wordt voorkomen dat medewerkers teveel verantwoordelijkheid nemen in situaties waarvoor zij niet zijn opgeleid.

Tips

  • Licht medewerkers voor, zodat zij weten wanneer zij de politie in moeten schakelen om escalatie te voorkomen en de situatie voor alle klanten zo veilig mogelijk te houden.
  • Zorg voor commitment van alle betrokken partijen

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus Bioscoopbedrijf

Deze oplossing is ingedeeld in: