Preventiemedewerkers

voor mijn team: Match de kwalificaties van de medewerkers en de eisen van het werk

Match de kwalificaties van de medewerkers en de eisen van het werk

Beschrijving
Werkdruk kan ook ontstaan doordat de kwalificaties en de competenties van het personeel niet (meer) passen bij de eisen die het werk aan hen stelt. Een goed overzicht van de benodigde competenties en de aanwezige competenties is de basis van een personeelsontwikkelingsplan. Een goed inwerkprogramma zal ervoor zorgen dat nieuwe werknemers snel over de benodigde vaardigheden beschikken.

Effect

 • Als werknemers over de juiste competenties, kennis en vaardigheden beschikken, maken zij minder fouten. Dit vermindert de werkdruk en vergroot de efficiency.
 • Goed gekwalificeerde medewerkers zijn productiever. Voor het bereiken van die kwalificatie is wel opleiding, training en begeleiding nodig.
 • Het werkplezier van werknemers neemt toe.
 • Het stimuleert de ontwikkeling van werknemers; werknemers leren van elkaar
 • De inzetbaarheid van werknemers neemt toe.
 • De sfeer verbetert.

Tips

 • U zult een competentieoverzicht moeten maken van de benodigde én de aanwezige competenties.
 • U zult ook een opleidings- of ontwikkelingsplan moeten ontwikkelen.
 • U zult tijd (en budget) moeten reserveren voor trainingen, training on the job, cursussen en inwerkprogramma’s.
 • Betrokkenheid en goede informatie van het management is een vereiste.
 • Kijk of het mogelijk is de eisen van het werk aan te passen aan de kwalificaties van de medewerkers. 

Links / aan de slag

 • Bespreek eens met uw medewerker wat hij echt nodig heeft om (nog) beter te kunnen functioneren. Opleiden kan daarbij op vakinhoudelijk gebied, maar ook op het gebied van algemene vaardigheden of communicatie en samenwerking verbeteren.
 • Op internet staat een gratis on-line training over professionele vaardigheden.
 • Met name onervaren en nieuwe medewerkers kunnen door coaching van een ervaren collega of hun leidinggevende zich beter kwalificeren.
 • Ook intervisie tussen medewerkers onderling kan een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers.

Bron: DeArbocatalogus.nl

Deze oplossing is ingedeeld in: