Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Hanteer een overval protocol

Hanteer een overval protocol

Beschrijving
Ondanks dat alles gedaan is om een overval te voorkomen, kan deze plaatsvinden. Op dat moment treedt het overvalprotocol in werking. Onderstaand staat weergegeven waar het op neer kan komen.

Zelf overkomen:

 • raak niet in paniek;
 • doe altijd wat ze vragen, ga niet de held uithangen;
 • geef altijd je geld af;
 • doe geen onverwachte handelingen;
 • smeek de overvallers geen lichamelijk letsel toe te brengen;
 • probeer de overvallers goed in je op te nemen;
 • gebruik de overvalknop pas nadat de overvallers weg zijn!
 • probeer op papier te zetten hoe de overvallers eruit zagen. Dit is van belang om de politie een goede omschrijving te kunnen geven van de overvallers.

Een collega:

 • doe geen onverwachte dingen: spring niet bij om de heldhaftige redder te spelen;
 • probeer de overvallers goed in je op te nemen;
 • gebruik de eventuele overvalknop nadat de overvallers weg zijn.

Na de overval:

Direct na de overval zal de politie ter plaatse zijn om het een en ander te onderzoeken. In eerste instantie zal deze zich bekommeren om de slachtoffers. Als alle verhoren zijn afgerond zal slachtofferhulp van de politie de eerste opvang kunnen doen. Slachtofferhulp is een slachtofferorganisatie die zo’n 180.000 slachtoffers jaarlijks bijstaat op verschillende vlakken, zowel praktisch maar ook op juridisch vlak.

Tegelijkertijd zal de werkgever een opvangprotocol van start laten gaan dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat de slachtoffers direct professioneel geholpen kunnen worden en dat de slachtoffers zich niet ‘in de steek gelaten’ voelen. Hiertoe:

 • wordt de bedrijfsleiding zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het gebeuren en deze informeert hoe het met de betrokkenen is. Eventueel wordt contact gezocht met slachtofferhulp of de politie.
 • de vertrouwenspersoon wordt ingelicht door de bedrijfsleiding, vervolgens bemoeit de bedrijfsleiding zicht met de afhandeling van de gevolgen op financieel/verzekeringtechnisch gebied.
 • de bedrijfsleiding schakelt een traumapsycholoog in, die binnen 48 uur na de overval met de slachtoffers een sessie organiseert. Dit geschiedt op vrijwillige basis. De werkgever biedt dit aan de slachtoffers aan.
 • in de week na de overval stelt de algemeen directeur zich in contact met de betrokkenen om te informeren naar het gebeurde. De bedrijfsleiding informeert regelmatig bij de betrokkenen (minimaal éénmaal per week).

Als er na de eerste professionele opvang behoefte is aan een vervolg dan zal dit worden georganiseerd. Alle kosten die hiervoor moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de werkgever.

Effect
Iedere medewerker, vast of tijdelijk, kent de risico’s en de regels. Als er iets gebeurt weet iedereen wat zijn of haar rol is.

Tips
Bespreek het protocol geregeld en actualiseer dit.

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus Bioscoopbedrijf

Deze oplossing is ingedeeld in: