Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Ongewenst gedrag verminderen door werknemer

Ongewenst gedrag verminderen door werknemer

Beschrijving
Pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld kunnen een groot effect op individuen hebben, maar ook op de sfeer op de werkvloer. Genoeg reden om deze zaken zo veel mogelijk te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Effect
Voorkomen van ongewenst gedrag en de gevolgen beperken.

Tips
Wat kun je als werknemer zelf doen?

  • Zelf oplossen. Ben je het slachtoffer van seksuele intimidatie, pesterijen, discriminatie of heb je een conflict? Probeer het dan eerst met de betrokkene zelf op te lossen door duidelijk te maken dat je niet van dit gedrag gediend bent en verwacht dat het niet meer gebeurt. Daarbij geldt wettelijk dat als jij het gedrag van de ander als intimiderend ervaart, er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, of de andere partij dat nu ook zo beleeft of niet!
  • Je hart luchten. Heeft je organisatie een interne of externe vertrouwenspersoon, dan kun je daar altijd je hart luchten en advies krijgen over eventuele vervolgstappen. Als die er niet is, ga dan naar de bedrijfsarts.
  • Anderen inschakelen. Levert je gesprek met de betrokkene niets op en blijft het gedrag doorgaan? Bespreek het dan met je leidinggevende, die kan je helpen het probleem op te lossen of hij schakelt een derde partij in, bijvoorbeeld HRM of P&O om te bemiddelen. Bij conflicten kan professionele conflictbemiddeling, een mediator, ingeschakeld worden.
  • Klacht indienen. Blijft dit zonder resultaat, dan kun je een officiële klacht indienen. De meeste organisaties hebben zo’n procedure. Je klacht wordt vervolgens langs formele weg behandeld totdat het probleem opgelost is.
  • Hoe zit het in mijn organisatie? Vraag je leidinggevende, HRM- of P&O-afdeling naar het beleid van jouw organisatie op dit terrein. Veel organisaties hebben bijvoorbeeld een gedragscode die voorschrijft welk gedrag niet getolereerd wordt.
  • Ongewenst gedrag voorkomen. Zeker bij agressie, heb je mogelijkheden om het te voorkomen door je niet aanstootgevend te gedragen, je effectief in intimiderende situaties te gedragen en door beginnende agressie te de-escaleren.

Links/ aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche