Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Werkdrukbeleid organiseren

Werkdrukbeleid organiseren

Beschrijving
Het druk hebben is voor een bedrijf hartstikke fijn. Voor een medewerker kan het soms té druk worden. En dat kan voor de medewerker én het bedrijf tot vervelende gevolgen leiden. Overbodige fouten bijvoorbeeld of verzuim. Belangrijk dus om als bedrijf een 'werkdruk-vinger aan de pols' bij je medewerkers te houden. En zo nodig actie te ondernemen.

Effect
Bedrijven die goed op signalen van werkdruk letten, kunnen negatieve gevolgen voorkomen. En dus beter presteren.

Tips

  • Wie last heeft van werkdruk, laat dat over het algemeen merken door zich anders dan anders te gedragen. Kan zich bijvoorbeeld minder goed concentreren, is prikkelbaar of heel erg moe. Zorg dat leidinggevenden en medewerkers op hun eigen én elkaars signalen van werkdruk en stress letten.
  • De indruk dat iemand last heeft van werkdruk? Maak het dan op een prettige manier bespreekbaar. De stress-signalen uit de checklist kunnen ook door iets anders dan werkdruk komen. Een goed gesprek kan helpen om na te gaan wat er speelt en hoe dat opgelost kan worden.
  • Zorg ervoor dat er regelmatig én periodiek aandacht is voor werkdruk. Van dagelijks erop letten of je collega's zich prettig voelen tot agendapunt op werkoverleg tot een jaarlijkse terugblik in een functioneringsgesprek.
  • Agendeer werkdruk in het overleg tussen de P&O-er en leidinggevende. Werken alle medewerkers goed en plezierig? Wie zit waarom wat minder lekker in z'n vel? Acties nodig?
  • Meet periodiek hoe de medewerkers hun werk ervaren. Bijvoorbeeld wanneer je een RI&E afneemt of een werkdrukscan of een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zo zie je of er tussen vestigingen of afdelingen verschillen zijn en of je beleid in de loop der jaren het gewenste effect heeft.
  • Besteed ook periodiek aandacht aan andere signalen van werkdruk. Gemaakte fouten, geleverde kwaliteit, verzuimgegevens, etc.

Links / aan de slag
Vinden leidinggevenden het moeilijk om te zien wie werkdruk en stress ervaart? Of lastig om dat op een goede manier bespreekbaar te maken? Wellicht is een training voor hen een goed idee.

Bron: Arbocatalogus Pluimvee