Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Machinestoringen verminderen

Machinestoringen verminderen

Beschrijving
Veel werk wordt door machines gedaan. Maar machines kunnen door storingen uitvallen. Als ze in een productielijn staan kan dat tot gevolg hebben:

 • dat de hele productielijn tijdelijk stilstaat;
 • dat medewerkers daarna extra inspanning moeten verrichten om de achterstand in te halen.

Storingen waar mogelijk voorkomen is dus belangrijk. En als er een storing is, deze zo snel mogelijk oplossen.

Effect
Minder machinestoringen zorgen ervoor dat het werk gelijkmatiger door kan gaan. De piekbelasting daalt en er is minder kans dat overwerk nodig is. Ook leiden minder machinestoringen tot een hogere productiviteit.

Tips

 • Breng goed in kaart wat voor storingen er zijn. De ene storing is de andere niet. Denk aan aspecten als de specifieke machine en het betreffende machine-onderdeel, de plek van de machine in de lijn, storingsduur en reparatiekosten. Deze informatie is als basis nodig om gericht te werken aan verminderen van storingen.
 • Er zijn diverse systemen te koop die kunnen ondersteunen bij het systematisch vaststellen en analyseren van machinestoringen. 
  Ook zonder zo’n systeem kan je door ‘met de hand’ te turven ontdekken waar de knelpunten liggen.
 • Beleg periodiek een overleg met de betrokkenen, bijvoorbeeld met deelnemers vanuit de Technische Dienst en het productiepersoneel. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen:
  -
  Welke machines of apparatuur geven regelmatig storingen?
  - Wat zijn de oorzaken van die storingen?

  - Hoe kunnen we deze storingen voorkomen of verminderen?
  - Regelmatig en goed preventief onderhoud vermindert de kans op verstoringen.
  - Je kan medewerkers opleiden om zelfstandig storingen op te kunnen lossen.
  - Medewerkers die breed inzetbaar zijn kunnen bij een storing aan hun machine tijdelijk ander werk doen op een andere plaats. Even later kunnen andere medewerkers wellicht bijspringen bij de machine die het weer doet.

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus Pluimvee

Deze oplossing is ingedeeld in: