Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Conflicthantering

Conflicthantering

Beschrijving
Met veel druk op de ketel en de 'stoom uit de oren' kunt u vaak wat minder goed tegen kritiek en tegenslag. In afdelingen met hoge werkdruk kan de sfeer daardoor verzuren. Irritaties kunnen gemakkelijk ontstaan. Dan is het belangrijk dat u weet hoe u conflicten binnen de perken kunt houden.

Effect
Conflicten kosten ongemerkt meer geld en tijd dan u zou denken. Mensen kunnen in hun hoofd zo met een irritatie of meningsverschil bezig zijn dat er minder werk uit hun handen komt. Op een gezonde manier conflicten oplossen draagt bij aan een lerende organisatie met minder werkdruk.

Tips

  • 'Even tot tien tellen'...het klinkt zo makkelijk, maar lukt het u?
  • Erken meningsverschillen en houd ze zakelijk: verschillende denkbeelden kunnen in bedrijven juist waardevol zijn.
  • Maak behalve een protocol voor verzuimverlof ook afspraken over conflictverlof in een (arbeids)conflictprotocol. Als er echt sprake is van een conflict zijn enkele dagen betaald verlof vaak genoeg als 'afkoelperiode' om daarna in gesprek te gaan en het conflict op te lossen.
  • Zoek naar gezamenlijke belangen en benoem het conflict als gezamenlijk probleem. Voorkom persoonlijke aanvallen ('jij ook altijd...') en gezichtsverlies bij de ander.
  • Lopen de conflicten zo uit de hand dat u niet meer weet wat te doen? Overweeg om iemand erbij te roepen, van binnen of buiten uw bedrijf. Wacht niet te lang: hoe sneller een conflict bespreekbaar wordt gemaakt, hoe meer kans dat het goed kan worden uitgepraat.
  • Overweeg mediation. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten.
  • Conflicten komen vaak voort uit verschillen in communicatiestijlen en het hebben van (half)verborgen verwachtingen. 

Links / aan de slag

Bron: Arbocatalogus contactcenters

Deze oplossing is ingedeeld in: