Preventiemedewerkers

voor mijn team: Taakroulatie

Taakroulatie

Beschrijving
Een roulatiesysteem kan ingevoerd worden om te voorkomen dat werknemers continu hetzelfde werk doen en om fysieke overbelasting te voorkomen. Hierbij dient gestreefd te naar regelmatige afwisseling van werkzaamheden. Taakroulatie kan ook ingezet worden bij tempogedwongen werk.
Er zijn meerdere niveaus van roulatie te onderscheiden:

 • Rouleren binnen dezelfde uitvoerende taken, maar op een andere werkplek.
 • Rouleren met andere uitvoerende taken.
 • Rouleren met taken van een andere orde.
 • Het verdient aanbeveling om meerdere malen per werkdag te rouleren in plaats van het rouleren per dag of zelfs per week.
 • Het verdient ook aan te bevelen de frequentie van het rouleren te verhogen naarmate functies een hogere mate van bezwaarlijke kenmerken hebben.

Effect

 • Breder inzetbare werknemers. Als mensen op verschillende werkplekken zijn ingewerkt stijgt de flexibiliteit bij ziekte of piekbelasting. Mensen zijn op meerdere werkzaamheden, of werkplekken in te zetten.
 • Lichte functies kunnen afgewisseld worden met zware functies. Eentonige functies kunnen afgewisseld worden met gevarieerde functies. Op die manier is de belasting van het werk beter over de medewerkers verdeeld.
 • Voor medewerkers is het door de variatie in belasting op lange termijn ook gezonder om te rouleren.
 • Allroundschap van de medewerker kan gekoppeld worden aan functiewaardering / salarisverbetering (hoe breder inzetbaar hoe meer salaris).
 • Medewerkers die meer willen en kunnen, houden hun uitdaging in het werk en zullen daardoor langer gemotiveerd hun werk doen.
 • Door minder langdurig éénzijdige belasting ontstaat er minder gauw overbelasting. De kans is reëel dat minder medewerkers vroegtijdig uitvallen.
 • Door de afwisseling in het werk kan gevraagde concentratie beter worden opgebracht.
 • Door de brede inzetbaarheid binnen het systeem met rouleren is een vakantieperiode makkelijker te bemensen; hoewel er dan soms tijdelijk minder gerouleerd kan worden.

Tips

 • Zorg voor een organisatorische en procedurele inbedding van taakroulatie.
 • Rouleren is vooral geschikt voor allround bedrijven.
 • Des te meer afwisseling tussen de verschillende roulatietaken, des te gunstiger het effect van roulatie.
 • Wees bewust van de voor- en nadelen (zie effect). Het is van belang voorafgaand een strategie voor het invoeren van taakroulatie te bepalen.
 • Houd rekening met de acceptatie van (al dan niet vrijwillig) en weerstanden bij taakroulatie van de medewerkers.
 • Zorg voor een goede planning en voorbereiding, met een duidelijke rol voor sleutelfiguren.
 • Om te kunnen rouleren, dienen de medewerkers die rouleren van gelijk niveau te zijn. Opleiding en scholing zijn daarom wellicht vereist.
 • Zorg ervoor dat de voor- en nadelen aan bod komen tijdens overleg en opleidingen.
 • Technische aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld gemakkelijk in hoogte instelbare werktafels; eigen handgereedschap).

Aandachtspunten:

 • De opleiding van medewerkers tot volleerde 'allrounders' kost meer en vraagt meer van de verantwoordelijke opleiders.
 • De mogelijkheden voor rouleren worden vaak beperkt doordat mensen bepaalde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren (onvoldoende deskundigheid, kwaliteit, opleiding). Zo blijft er minder te rouleren over voor de rest van de groep.
 • Rouleren is een kwetsbaar proces. Bij ziekte en inzet van uitzendkrachten kan er snel niet meer gerouleerd worden.
 • Als mensen de hele tijd hetzelfde doen worden ze daar steeds sneller/handiger in. Bij rouleren kan de werksnelheid over het hele proces lager zijn.
 • Onvoldoende geschoolde of ingewerkte mensen kunnen fouten of risico's veroorzaken. Ongetrainde en/of onervaren mensen kunnen ook fysieke klachten ontwikkelen.
 • Veel medewerkers hebben weerstand tegen rouleren. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn:
  • Statusverschillen tussen verschillende taken. Men wil niet graag rouleren naar een taak met een lagere status. Ook ontleent men status aan het feit dat men een bepaalde taak of een bepaalde manier van werken goed kan. Als men bij een andere taak of bij een andere manier van werken langzamer werkt dan de rest, daalt de status (bijvoorbeeld: ik kan niet werken met mijn linker hand).
  • Buiten de groep rouleren. Men wil niet graag (tijdelijk) overgeplaatst worden naar een andere (sociale) groep waar de ongeschreven regels anders zijn.
 • Ook werkgevers zijn niet altijd voor rouleren omdat men natuurlijk mensen graag inzet op de taak waar ze goed/snel in zijn om kwaliteit te kunnen leveren.

Links / aan de slag
Er zijn vele voor- en nadelen te bedenken bij taakroulatie. Uiteindelijk is het maatwerk. Voor ieder bedrijf is de invulling anders en bij sommige bedrijven is het niet gewenst.

Bron: Arbocatalogus Pluimvee

Deze oplossing is ingedeeld in: