Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Begeleiding tijdelijke inleenkrachten

Begeleiding tijdelijke inleenkrachten

Beschrijving
Tijdelijke inleenkrachten worden ingezet voor het opvangen van piekdrukte, maar ook om de bezetting tijdelijk op het gewenste niveau te krijgen. Voor een effectieve inzet moeten ze goed worden ingewerkt, aangestuurd en begeleid. 

Effect
Aandacht besteden aan de kwalificaties, instructie en begeleiding van uitzendkrachten heeft de volgende positieve effecten:

  • Goed gekwalificeerde en ingewerkte uitzendkrachten;
  • Lagere werkdruk en voorkomen van overwerk voor vaste werknemers;
  • Tijdsbesparing doordat de leidinggevende niet steeds nieuwe uitzendkrachten moet (laten) inwerken;
  • Betere preventie van Arborisico’s voor uitzendkrachten;
  • Minder verstoringen in het werk doordat inleenkrachten goed zijn ingewerkt.

Zowel de uitzendkrachten als de vaste werknemers hebben meer tijd voor de uitvoering van het werk. Teams en afdelingen kunnen zo een aanzienlijke productiviteitsstijging realiseren.

Tips

  • Bespreek bij verwachte capaciteitsproblemen bij voorkeur vooraf in het team of er mogelijkheden zijn om uitzendkrachten in te huren. Wacht niet tot het te laat is, dan is het extra lastig om uitzendkrachten goed in te werken.
  • Zelf actief als uitzendkracht met wisselende arbeidsomstandigheden? Check of het werk iedere dag veilig en prettig is. Werknemers kunnen bijvoorbeeld de flextest doen op www.veiligflexwerk.nl.

Links / aan de slag

-

Bron: Arbocatalogus (zorg-)verzekeringsbedrijf 

Deze oplossing is ingedeeld in: