Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Publicatie: Onder druk werken

Publicatie: onder druk werken

Beschrijving
De NVAB (bedrijfsartsen), BA&O (arbeid- en organisatiedeskundigen), NVvA (arbeid hygiënisten) en de NVVK (veiligheidskundigen) vertegenwoordigen de vier kerndeskundigen zoals deze omschreven zijn in de Arbowet. Voor belangrijke issues maken deze verenigingen al enige jaren gezamenlijk MultiDisciplinaireRichtlijnen (MDR). In 2013 is de MDR Werkdruk verschenen. In veel gevallen zullen genoemde professionals betrokken zijn bij de aanpak van werkdruk en in een aantal gevallen ook bij de realisatie van de Arbocatalogus. Deze MDR worden in de toekomst binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd. Er is een publicatie over de richtlijn beschikbaar.

Effect
Richtlijnen zijn bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van zorg:

  • om de snel groeiende informatiestroom hanteerbaar te maken.
  • om de variatie in handelen tussen zorgverleners te verminderen.
  • om het klinisch handelen meer te baseren op wetenschappelijk bewijs dan op ervaring en meningen.
  • om transparanter te werken.

Tips
Download de publicatie hier.

Links / aan de slag
Bekijk de publicatie.

Deze oplossing is ingedeeld in: