Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Oplossingen voor pesten voor leidinggevende

Oplossingen voor pesten

Beschrijving
Er bestaan vele tientallen publicaties over hoe pesten en intimideren tegen te gaan. Adviesbureaus en websites zijn er te over. Zoals wel vaker zit er het nodige kaf in het korenveld van oplossingen en aanbieders van oplossingen. Goede oplossingen, dat zijn oplossingen die bewezen hebben dat ze weken. En bewijs betekent: resultaat, liefst meetbaar. Resultaten kunnen zijn:

 • Een specifieke pestsituatie houdt op te bestaan.
 • Pesten en intimideren op bedrijf of afdeling vermindert of verdwijnt.
 • Snel ingrijpen voorkomt erger.
 • Goede slachtofferbegeleiding draagt eraan bij dat werknemers geen blijvende psychische of lichamelijke schade overhouden aan pesten en intimideren.
 • Slachtoffers - en hun collega's  - kunnen weer volwaardig aan de bak, in een veilige pest- en intimidatievrije werkomgeving.

Jammer genoeg bestaan er weinig harde gegevens over het wel of niet werken van oplossingen. Eén ding weten we zeker: goede oplossingen zijn altijd maatwerk. Op maat voor de betrokken onderneming, de betrokken werknemers en de slachtoffers.

Effect

 • Een maatlat voor goede oplossingen is ook de zogenaamde 'arbeidshygiënische strategie': preventieve oplossingen, die het probleem bij de bron aanpakken waardoor het als het ware verdwijnt, zijn het beste.
  Dit type oplossing heeft een structurele impact op de werkomstandigheden van werknemers.
 • Omdat 100% preventieve oplossingen niet altijd voorhanden zijn, grijpen we vaak naar andere, minder structurele oplossingen. De problemen verdwijnen niet, maar de negatieve gevolgen voor werknemers verminderen.

Tips 
Werkgevers kunnen de volgende maatregelen treffen om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan:

 • Laat werknemers duidelijk weten dat pestgedrag niet geaccepteerd wordt. Stel een beleid op (in samenwerking met de ondernemingsraad) waarin ook duidelijk sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op overtredingen. Het is bewezen dat een zero-tolerance-beleid preventief werkt.
 • Geef werknemers het gevoel dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten.
 • Stel een vertrouwenspersoon aan. Informeer de werknemers over deze vertrouwenspersoon.
 • Stel een klachtencommissie in. Daar kunnen werknemers terecht met hun klachten over pestgedrag. Via een klachtencommissie kan pestgedrag in een vroeg stadium worden gesignaleerd.
 • Noteer de pestklachten in het bedrijf in een rapport. Dit rapport kan gebruikt worden bij het vormgeven van het bedrijfsbeleid.
 • Geef als werkgever zelf het goede voorbeeld.

Het is raadzaam om pestgedrag in de kiem te smoren. Hoe langer het plaatsvindt, hoe moeilijker het is om nog in te grijpen.

Links / aan de slag
-

Bron: FNV Bondgenoten

Deze oplossing is ingedeeld in: