Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Flexpool, flexibele schil

Flexpool /  flexibele schil

Beschrijving
Soms ontstaan werkdrukproblemen doordat er (tijdelijk) te weinig mensen zijn (bijvoorbeeld door ziekte, verloop of doordat er een grote opdracht is binnengekomen). Sommige bedrijven kunnen dan putten uit een groep flexibele (freelance)medewerkers. In grotere bedrijven kan een interne flexpool een oplossing zijn.

Effect

  • De hoeveelheid werk wordt verdeeld over meer mensen. Dit vermindert de werkdruk.
  • Een flexpool maakt het ook mogelijk flexibeler om te gaan met opdrachten. Dit vergroot de mogelijkheden voor bedrijven.
  • Flexibele medewerkers, die ook bij andere bedrijven en instellingen werkzaam zijn, kunnen nieuwe kennis en ervaringen inbrengen. Daar kan de organisatie van leren.

Tips

  • U zult goed moeten nadenken over de manier waarop u flexwerkers het meest efficiënt kunt inzetten.
  • Samenwerking met andere (vergelijkbare) bedrijven kan het voor werknemers aantrekkelijker maken in een flexpool te werken.
  • Het kan nuttig zijn een externe adviseur te betrekken bij het ontwikkelen van een ‘flexibiliteitsplan’ voor de organisatie.
  • Medewerkers uit een flexpool hebben niet altijd de benodigde ervaring en competenties.
  • Slechte arbeidsvoorwaarden (veel baanonzekerheid) voor de groep flexwerkers is een risico.
  • Het opzetten van een goed bestand van flexibele medewerkers voor pieksituaties kost tijd.

Links / aan de slag

  • In deze blog wordt aan de hand van drie praktijkvoorbeelden aangegeven wat het belang is voor uw organisatie om te beschikken over een eigen externe flexpool of ZZP-community.

Bron: DeArbocatalogus.nl 

Deze oplossing is ingedeeld in: