Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Beleid tegen pesten en intimidatie

Beleid tegen pesten en intimidatie

Beschrijving
Bij het voeren van een goed beleid past ook dat het bedrijf regelt bij wie een slachtoffer terecht kan.

Tips

  • Als je problemen hebt op je werk is je leidinggevende vaak het eerste aanspreekpunt om dit te bespreken. De leidinggevende is immers verantwoordelijk voor de voortgang van het werk en het behoort dan ook tot diens taak om de voorwaarden te scheppen waarin medewerkers ongestoord hun werk kunnen verrichten. Bij taakgerelateerde problemen blijken medewerkers hun leidinggevende redelijk goed te kunnen vinden. Dat wordt lastiger als het gaat om pesten, agressie of seksuele intimidatie. In dat geval is het prettiger om niet naar de leidinggevende te hoeven stappen. Dan is het plezierig om je tot een vertrouwenspersoon te kunnen wenden.
  • Zorg dus voor een vertrouwenspersoon in het bedrijf. De taak van een vertrouwenspersoon is de eerste opvang en begeleiding van werknemers die te maken hebben met agressie, geweld, pesten of seksuele intimidatie. Samen met de klager/klaagster gaat de vertrouwenspersoon op zoek naar wat iemand zelf kan doen om de zaak op te lossen en welke ondersteuning iemand nodig heeft en door wie deze gegeven kan worden. De vertrouwenspersoon zelf onderzoekt geen zaken, maar steunt de klagende partij. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon in de regel geen contact heeft met de 'aangeklaagde'. Soms moet de vertrouwenspersoon verwijzen: naar een hulpverleningsorganisatie, of politie of advocaat. De vertrouwenspersoon werkt vertrouwelijk. Met andere woorden: hij of zij zal geen stappen ondernemen zonder expliciete toestemming van klager of klaagster. De vertrouwenspersoon moet door de werkgever voldoende tijd en opleiding krijgen om zijn of haar taak op goede wijze uit te voeren.
  • Mocht er in het bedrijf of op sectorniveau geen vertrouwenspersoon zijn, dan kan een bedrijfsarts/ARBO-arts of bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteuning bieden.
  • Een slachtoffer kan ervoor kiezen om samen met de vertrouwenspersoon een klacht te formuleren. Doorgaans neemt een klachtencommissie de klacht in behandeling.
  • Soms is  bemiddeling of 'mediation' een mogelijkheid om escalatie te voorkomen. Niet alle conflicten of incidenten lenen zich voor bemiddeling.  Het is daarom van belang dat de vertrouwenspersoon samen met de klaagster of klager eerst nagaat of de zaak wel geschikt is voor bemiddeling. Zoja, dan kun je op zoek naar een geschikte bemiddelaar. In eerste instantie is de vertrouwenspersoon zelf geen bemiddelaar. Bemiddelaars zijn objectief, onpartijdig, hebben geen eigen belang bij bepaalde uitkomsten van conflicten. En een bemiddelaar kan alleen goed werk leveren als beide partijen hem of haar hebben geaccepteerd als bemiddelaar.

Bron: FNV Bondgenoten