Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Project: werkdruk verminderen

Project: werkdruk verminderen

Beschrijving
Zijn er signalen dat de werkdruk in het bedrijf té hoog is? Bijvoorbeeld een te hoog verzuim? Veel klachten van medewerkers? Of zijn de resultaten uit de RI&E of werkdrukscan duidelijk negatief? Dan is het wellicht tijd om een project 'werkdruk verminderen' te organiseren.

Effect
In bedrijven met een té hoge werkdruk zijn er negatieve gevolgen voor medewerker en bedrijf. Van extreme vermoeidheid en verzuim tot fouten en minder productie. Een goed werkdrukproject kan de vicieuze cirkel doorbreken. Zo kan de werkdruk weer gezond worden en de bedrijfsresultaten optimaal.

Tips

  • Ga na of je voor het gehele bedrijf of bepaalde delen ervan een project 'werkdrukvermindering' wilt uitvoeren.
  • Breng oorzaken in kaart en benoem mogelijke oplossingen. Betrek hier de medewerkers bij. Wie last heeft van werkdruk, heeft het gevoel de controle kwijt te zijn. Door medewerkers te betrekken, krijgen zij weer grip op hun werk. Zo is de aanpak eigenlijk al een deel van de oplossing.
  • Neem de tijd én energie om aan de oplossingen te werken. Evalueer regelmatig hoe het gaat en zorg dat je goede resultaten viert en vasthoudt.

Links / aan de slag

Inspiratie voor oplossingen kun je in de hele handreiking vinden.

Bron: Arbocatalogus Pluimvee

 

Deze oplossing is ingedeeld in: