Preventiemedewerkers

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen zijn collega's bij wie alle werknemers terecht kunnen die zijn geconfronteerd met ongewenst gedrag op het werk

Aanpakken van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst maatregelen

Hier staan een werkwijze en een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn bij werkdruk op organisatieniveau.

Duurzame functies

Een duurzame functie biedt voldoende variatie in taken, moeilijkheid, regelmogelijkheden, communicatie, zelfstandigheid en terugkoppeling.

Herkennen van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst signalen

Hier staat hoe je werkdruk en signalen van werkstress op individueel niveau kunt herkennen.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Het doel van een PMO is de gezondheidrisico's van het werk zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E is een systematisch onderzoek naar alle veiligheid- en gezondheidrisico's voor werknemers.

Veranderen van de organisatiecultuur

De manier waarop werknemers met elkaar omgaan, is verankerd in de organisatiecultuur.

13 vragen en antwoorden over seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk. Steeds weer blijkt dat het vaker voorkomt dan je denkt.

30 praktijkvoorbeelden

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak heeft verschillende praktijkvoorbeelden verzameld

Arbokaart pesten FNV

Diverse praktische informatie over pesten en intimidatie

Film: Aangifte doen

Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.

Film: Binnen 48 uur melden

Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers.

Film: Melden incidenten

Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.

Film: Nazorg

Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Film: Norm organisatie

Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.

Film: Registratie incidenten

Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.

Film: Schade verhalen

Verhaal de schade op de dader.

Film: Training

Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.

FNV Werkdruk Box

Diverse hulpmiddelen om de werkdruk aan te pakken

Publicatie: Onder druk werken

De richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd. Er is een publicatie over de richtlijn beschikbaar.

Richtlijn werkdruk

In de richtlijn is eerst omschreven wat er precies wordt verstaan onder het begrip werkdruk en worden aanbevelingen gegeven.

Risicoanalyse agressie en geweld opstellen

Bij een risicoanalyse brengt u bedreigingen in kaart.

Samenvatting - Richtlijn werkdruk

Deze richtlijn wordt binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd.

Sjabloon arbocatalogus van de FNV

Het sjabloon is gemaakt voor sociale partners in het publieke domein. Het is

Stappenplan publieke taak

Om landelijke uniformiteit in de aanpak van agressie en geweld door werkgevers te bevorderen, heeft het expertisecentrum een aanpak ontwikkeld.

Stappenplan stress de baas

Via een paar stappen krijgt u de stressoorzaken concreet en u vindt de route naar oplossingen

Technostress rapport

Uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat werknemers steeds meer hinder ondervinden van technostress. Hier is h

Voorbeeld klachtenregeling seksuele intimidatie

Een werkgever is verplicht om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op het werk

Wat moet de werkgever doen tegen seksuele intimidatie

Er zijn geen gedetailleerde richtlijnen voor werkgevers hoe zij seksuele intimidatie moeten tegengaan. Werkgevers kunnen dit zelf vormgeven.

Werkplezier vergroten voor leidinggevende

De balans tussen energiegevers en energievreters bepaalt of werknemers werkplezier ervaren.

Zelfinspectie agressie en geweld

Met de zelfinspectie checkt u of uw aanpak van agressie en geweld op orde is.

Zelfinspectie methode agressie en geweld: 18 voorbeelden

In de Zelfinspectie vindt u specifieke informatie over de aanpak van agressie en geweld in 18 voorbeeld sectoren.

Zeven praktijktips aanpak werkstress

Dit document biedt 7 tips voor organisaties om werkstress te voorkomen.
Gekozen filters: