Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Hoewel de site met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kan de Stichting van de Arbeid geen garantie geven dat de op deze site gepubliceerde informatie of de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is.

De Stichting van de Arbeid is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.