Arbocatalogus: Van oplossingen naar arbocatalogus?

Een arbocatalogus is een soort ‘oplossingenboek’. Hierin staan manieren beschreven waarop werkgevers kunnen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om: praktische handleidingen, beschrijvingen van arbeidsmiddelen, werkmethoden, oplossingen, informatie en afspraken.

Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden! Veel oplossingen zijn al bekend. Deze zijn te vinden in diverse arbocatalogi of in andere bronnen. Een aantal van deze oplossingen is in deze handreiking gebundeld. Door het personaliseren en het kiezen van categorieën PSA in deze handreiking worden de oplossingen die passen bij uw sector of branche geselecteerd. Met de oplossingen kunt u PSA in uw branche aanpakken. 

Ook kunt u de oplossingen gebruiken om uw arbocatalogus vorm te geven. Arbocatalogi zullen voor/door een branche of een sector worden ontwikkeld. Werkgevers en werknemers of hun belangenorganisaties doen dit samen. De sociale partners moeten akkoord gaan met de inhoud van de arbocatalogus. De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, toetst de arbocatalogus. Een positief getoetste arbocatalogus is van toepassing op de betreffende branche en wordt als uitgangspunt voor toezicht en handhaving door Inspectie SZW gebruikt. Via de website van de rijksoverheid kunt u hierover meer informatie vinden.

Integreren in eigen arbocatalogus?

Wilt u een oplossing uit deze handreiking opnemen in uw reeds bestaande arbocatalogus dan kunt u deze kopiëren uit de Word documenten die wij hieronder beschikbaar stellen. U moet hiervoor aangemeld zijn.