Preventiemedewerkers

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen zijn collega's bij wie alle werknemers terecht kunnen die zijn geconfronteerd met ongewenst gedrag op het werk

Beleid tegen pesten en intimidatie

Bij het voeren van een goed beleid past ook dat het bedrijf regelt bij wie een slachtoffer terecht kan.

Herinrichten van de werkomgeving

De inrichting van de omgeving kan irritaties bij klanten voorkomen.

Herinrichten van werkprocessen om de klantvriendelijkheid te vergroten

Irritaties en agressie bij gefrustreerde klanten kunt u voorkomen door de werkprocessen anders in te richten.

Het installeren van technische hulpmiddelen

Gebruik technische hulpmiddelen om agressie en geweld tegen te gaan.

Huisregels voor klanten, burgers en cli

De meeste klanten weten zich op een goede manier te gedragen. Toch hebben veel mensen behoefte aan regels waarnaar zij hun gedrag kunnen richten.

Preventiemedewerker

Een

Veranderen van de organisatiecultuur

De manier waarop werknemers met elkaar omgaan, is verankerd in de organisatiecultuur.

Omgaan met emotionele belasting

Leren omgaan met de emotionele belasting die samenhangt met het werk.

Als leidinggevende voorkomen van ongewenst gedrag, pesten en seksuele intimidatie

De leidinggevende bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer op een afdeling en heeft ook een voorbeeldfunctie.

Arbokaart pesten FNV

Diverse praktische informatie over pesten en intimidatie

De Pest Test

Door meerdere collega's deze checklist in te laten vullen wordt het mogelijk om iets te doen tegen een gedrag dat onmenselijk is.

Informatie brochure over psychosociale belasting op het werk

informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten.

Je bent zelf slachtoffer van pesten: wat kun je doen?

7 tips wanneer je zelf slachtoffer bent of dreigt te worden van pesten

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

Vraag feedback aan uw medewerkers en betrek hen bij de uitdagingen waar u als organisatie voor staat.

Mijn collega wordt gepest: wat kan ik doen?

Tips wanneer je collega gepest wordt.

Ongewenst gedrag verminderen door leidinggevende

Ook als leidinggevende kun je veel doen om ongewenst gedrag te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Ongewenst gedrag verminderen door werknemer

Ook als

Oplossingen voor pesten voor leidinggevende

Overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan

Oplossingen voor pesten voor medewerkers

Overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan

Traumaopvang

Medewerkers die geconfronteerd zijn met een traumatische ervaring wordt nazorg aangeboden.
Gekozen filters: