Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Als leidinggevende voorkomen van ongewenst gedrag, pesten en seksuele intimidatie Print oplossing 10

Als leidinggevende voorkomen van ongewenst gedrag, pesten en seksuele intimidatie

Beschrijving
De leidinggevende bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer op een afdeling en heeft ook een voorbeeldfunctie. Een leidinggevende kan (preventief) het volgende doen:

 • Beseffen dat hij een voorbeeldfunctie heeft en daar naar handelen.
 • Heel duidelijk maken welk gedrag niet wordt getolereerd.
 • Het beleid ten aanzien van ongewenst gedrag bekend maken op de afdeling.
 • Tijdens de jaargesprekkencyclus altijd vragen naar de beleving van de werksfeer.
 • Alert zijn op de werksfeer en regelmatig peilen hoe werknemers die ervaren.
 • Alert zijn op (langdurig) ziekteverzuim.

Effect

 • Ongewenst gedrag, pesten en seksuele intimidatie zullen afnemen, evenals het risico op werkstress.
 • Als u ook aandacht besteedt aan gewenst gedrag (hoe kunnen we elkaar ondersteunen?), dan vergroot dit de sociale steun en neemt het risico op werkstress af.
 • Een goede werksfeer, waarin duidelijk is wat goede omgangsvormen zijn, bevordert de arbeidsprestaties.
 • In een cultuur waarin werknemers over gewenst en ongewenst gedrag kunnen praten, is het ook mogelijk te praten over andere onderwerpen die voor de organisatie en de afdeling van belang zijn.

Tips

 • Deze oplossing vraagt van leidinggevenden een professionele houding en oplettendheid.
 • Het kan soms nodig zijn de leidinggevenden hierin te trainen. Voor trainingen is het raadzaam een extern trainingsbureau in te huren.
 • Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol vanwege hun voorbeeldfunctie.

Links / aan de slag

Bron: DeArbocatalogus.nl