Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Arbokaart pesten FNV Print oplossing 128

FNV Arbokaart Pesten

Beschrijving
Pesten, agressie en intimidatie tegen mensen die gewoon hun werk doen, komt in Nederland dagelijks voor. Dat is niet normaal, en FNV Bondgenoten vindt dat pesten, agressie en intimidatie ook nooit "gewoon" mogen worden. In de Arbokaart Pesten wordt het volgende behandeld:

 • Pesten en intimidatie op het werk: wat is het?
 • Pesten en intimidatie: hoe vaak komt het voor?
 • Negen soorten pest- en intimidatiegedrag
 • Hoe herken je agressie en pesten?
 • Over de oorzaken van pesten en gepest worden
 • De gevolgen van pesten en intimidatie
 • Mijn collega wordt gepest…wat kan ik doen?
 • Oplossingen die werken
 • Je bent zelf slachtoffer van pesten: wat kun je doen?
 • Wat je mag verwachten van de werkgever: wetten en regels
 • Vakbondshulp bij het aanpakken van pesten en intimidatie.

Effect
In dit document vindt u diverse interessante informatie.

Tips
Lees het document.

Bron: FNV Bondgenoten