Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Effectief werkoverleg voor leidinggevende Print oplossing 172

Effectief werkoverleg

Beschrijving
Werkoverleg bestaat uit regelmatig overleg over het werk op een afdeling tussen leidinggevende en werknemers. Dergelijk overleg heeft onder meer tot doel ideeën te ontwikkelen, meningen te vormen, besluiten te nemen, draagvlak te creëren en het werkproces te verbeteren. Bij effectief en efficiënt werkoverleg wordt in relatief weinig tijd het beoogde resultaat behaald. Dit vergt een goede voorbereiding, uitvoering en afhandeling van het overleg. Werkoverleg is verder alleen zinvol als het op een gestructureerde basis plaatsvindt en niet vrijblijvend is.

Effect
Door goed overleg vermindert de werkdruk, omdat het duidelijk maakt wat er wanneer van iedereen wordt verwacht. Daarnaast verbetert de samenwerking en ontstaat er tijdswinst. Door werkoverleg:

 • kunnen collega's elkaar informeren over de gang van zaken op het werk;
 • is er tijd om stil te staan bij onderwerpen die voor iedereen van belang zijn bij de uitvoering van het werk;
 • kunnen werknemers invloed uitoefenen op het werk vanuit hun eigen werkervaring en expertise;
 • kunnen leidinggevenden de betrokkenheid bij besluiten vergroten, waardoor de invoering van veranderingen sneller verloopt;
 • kunnen leidinggevenden het draagvlak voor besluiten vergroten.

Tips

 • Zorg dat werknemers tijdens het werkoverleg daadwerkelijk invloed hebben op besluiten. Hierbij gaat het zowel om het inbrengen van ideeën en voorstellen als om de besluitvorming. Is inspraak bij een bepaald onderwerp niet mogelijk, dan is het verstandig om duidelijk te maken dat dat zo is.
 • Besluiten kunnen ook gevolgen hebben voor de werkdruk. Houd hier rekening mee bij het bespreken van voorgenomen besluiten.
 • Werkoverleg is bedoeld voor alle werknemers die op een afdeling werkzaam zijn. Zorg dat iedereen ook de gelegenheid krijgt om aan het overleg deel te nemen.
 • Agendapunten die alleen voor één enkele werknemer van belang zijn, horen niet thuis in het werkoverleg. Behandel deze punten in een afzonderlijk gesprek met de werknemer in kwestie.
 • vraag om voorstellen voor verbeteringen en oplossingen;
 • probeer van tegenstanders op zijn minst gedogers te maken;
 • stel binnen het overleg de kwaliteit van de producten of diensten en de efficiëntie van het werkproces centraal, vermijd discussies die er uitsluitend op zijn gericht gelijk te krijgen;
 • stel vragen om het begrip te toetsen;
 • vat verschillen en overeenkomsten samen;
 • trek tussentijds conclusies;
 • vraag zwijgzame collega's ook om hun mening;
 • bewaar een eigen visie tot het laatst.
 • Plaats regelmatig het onderwerp werkdruk op de agenda. Niet als klaagthema, maar gericht op knelpunten en oplossingen die daarvoor mogelijk zijn. Denk van tevoren na over mogelijke oplossingen als de werkdruk op de agenda staat.
 • Het werkoverleg is een goede gelegenheid om met het team het gebruik van deze arbocatalogus te bespreken. Plan hiervoor eventueel een apart overleg in.

Links / aan de slag

 • Zorg dat er op de afdeling regelmatig overleg is met alle teamleden. Het betrokken team moet hiervoor ruimschoots van tevoren een overlegschema opstellen. Let erop of het overleg (ook) ruimte biedt om op een constructieve, oplossingsgerichte manier ongezond hoge werkdruk te bespreken.
 • De investeringen wat overleg betreft bestaan uit de voorbereidingstijd en de tijd die het overleg zelf kost.

Bron: Arbocatalogus (zorg-)verzekeringsbedrijf 

 

Deze oplossing is ingedeeld in: