Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Flexibilisering van werktijden voor leidinggevende Print oplossing 33

Flexibilisering van werktijden

Beschrijving

Medewerkers die zelf invloed hebben op hun werktijden ervaren vaak minder werkdruk. In sommige bedrijven komt het voor dat medewerkers een voorkeursrooster mogen opgeven, maar dat is nog niet overal het geval. Een bedrijf dat zijn medewerkers keuze en vrijheid gunt, kan ook tijdens drukke tijden vaak op extra inzet van zijn medewerkers rekenen. Het kan voor het bedrijf prettig zijn dat niet alle medewerkers op het zelfde tijdstip starten en ophouden met hun werk. Medewerkers kunnen met meer flexibiliteit vaak hun werktijden beter met hun privéleven afstemmen en andersom.

Effecten
Medewerkers met meer mogelijkheden om hun werk en privéleven af te stemmen zijn gemotiveerder en ervaren minder werkdruk en meer werkplezier. Voor de werkgever betekent dit minder verzuim en een hogere productiviteit. Bovendien kan flexibiliteit helpen om pieken op te vangen.

Tips 

  • Analyseer de mogelijkheden voor thuiswerk. Zijn er bepaalde afgebakende werkzaamheden die thuis beter uitgevoerd kunnen worden dan op het werk?
  • Bedenk dat goede afspraken over thuiswerken voor de medewerker en het bedrijf veel besparing van reistijd op kan leveren.
  • Medewerkers die zelf invloed hebben op hun werktijden ervaren vaak minder werkdruk. Idealiter is hier een win-winsituatie mogelijk. Een bedrijf dat zijn medewerkers keuze en vrijheid gunt kan ook tijdens drukke tijden vaak op extra inzet van zijn medewerkers rekenen. Bovendien kan het voor het bedrijf prettig zijn als er 's ochtends heel vroeg en 's avonds vrij laat medewerkers aanwezig zijn. Medewerkers kunnen met meer flexibiliteit vaak hun werktijden beter op hun privéleven afstemmen.
  • Voor teams/bedrijven die een goede vertrouwensband met hun medewerkers hebben. Let op: de mogelijkheden voor flexibele werktijden worden begrensd door de soort en hoeveelheid te verrichten werk. Niet handig om in te zetten als medewerkers al heel veel thuiswerken en moeite hebben om hun werk los te laten. Wie alles mag en moeite heeft met kiezen 'verdrinkt' soms in de mogelijkheden.
  • Bepaal in hoeverre u gelijk of verschillend met uw medewerkers wilt omgaan. Kan de ene medewerker later beginnen als een andere eerder wil? Of kunt u iedereen een keuze bieden?
  • Vaak werkt puzzelen in werkoverleg het beste: medewerkers die samen bedenken hoe aan de randvoorwaarden voor minimale bezetting en maximale productie wordt voldaan zijn vaak zeer gemotiveerd.
    Bedenk dat goede afspraken over thuiswerken voor de medewerker en het bedrijf veel besparing van reistijd op kan leveren.

Links / aan de slag

-

Bron: Arbocatalogus contactcenters

 

Deze oplossing is ingedeeld in: