Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Huisregels voor klanten, burgers en cli Print oplossing 13

Huisregels voor klanten, burgers en cliënten

Beschrijving
De meeste klanten weten zich op een goede manier te gedragen. Toch hebben veel mensen behoefte aan duidelijke regels waarnaar zij hun gedrag kunnen richten. Dit worden huisregels genoemd. Maak de huisregel duidelijk aan de klant.
Voorbeelden van huisregels zijn:

  • U moet zich melden bij de balie.
  • Huisdieren zijn in dit gebouw niet toegestaan.
  • Het bezit van slag- of steekwapens in het gebouw is verboden.

Effect
Door duidelijk te maken wat de huisregels zijn, maakt u duidelijk wat u van de klant verwacht en welk gedrag u niet accepteert. Als klanten toch ongewenst gedrag vertonen, is duidelijk waarop u de klant kunt aanspreken.

Tips

  • Benodigde inspanning: Het opstellen van huisregels hoeft niet veel tijd te kosten.
  • Het is belangrijk alle relevante partijen bij het opstellen van de regels te betrekken. Regels moeten wel nuttig en realistisch zijn.
  • Succes- en faalfactoren: Het is belangrijk dat u bij de partijen die de regels moeten handhaven, draagvlak creëert. Bovendien zult u de regels consequent moeten handhaven.

Links / aan de slag

  • Met de Bouwdoos huisregels kunt u zelf een complete set huisregels
    samenstellen die past bij een winkel, een assortiment en een publiek. Deze bouwdoos is gemaakt door het HBD.

Bron: DeArbocatalogus.nl