Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Maak een goede planning Print oplossing 68

Maak een goede planning

Beschrijving
Werken op basis van een planning die niet realistisch is, kan ongezonde werkdruk veroorzaken. In een realistische planning is de hoeveelheid werk afgestemd op de beschikbare personeelscapaciteit. De planning houdt rekening met de beschikbare competenties en persoonlijke eigenschappen van werknemers.

Effect
Een realistische planning biedt ruimte om te schuiven met werk en prioriteiten te stellen bij onverwachte piekbelasting.

Tips

  • Breng als eerste stap de productieplanning in kaart. In hoeverre is deze stabiel? Hoe meer fluctuatie, bijvoorbeeld per dag van de week of per seizoen in het jaar, hoe meer flexibiliteit je in het personeelsbestand zult wensen.
  • Een goede manier om overzicht te krijgen in de kwalitatieve flexibiliteit van het personeel is een flexmatrix. Hierbij zet je de medewerkers in rijen onder elkaar, en in de kolommen de uit te voeren taken. Met kleuren of symbolen kun je aangeven of medewerkers de taken al kunnen uitvoeren, ervoor in opleiding zijn of anderszins.
  • Kwantitatieve flexibiliteit van medewerkers kun je bijvoorbeeld bereiken via uitzendkrachten, overwerk van vaste medewerkers, min-maxcontracten en door met een jaarurensystematiek te werken. Met een jaarurensystematiek zijn er makkelijker variaties in werktijd in bepaalde seizoenen mogelijk.
  • Analyseer of aanvangs- en eindtijden van diensten handig gekozen zijn. Soms kan het eerder laten beginnen of langer laten doorwerken van enkele personen handig zijn voor het proces. Of kan het toevoegen van een 4 uurs-dienst op enkele avonden uitkomst bieden.
  • Zorg ervoor dat er geleerd wordt van verschillen tussen planning en realisatie. Houd verschillen bij en zorg voor regelmatig contact tussen planners en medewerkers en voorlieden op de werkvloer.
  • Soms wordt de planning beïnvloed door externe factoren waar geen of beperkte invloed op is (bijvoorbeeld een leverancier die te laat levert). Communiceer hierover naar de medewerkers. Begrip voor zo'n situatie is soms de helft van de acceptatie van de ontstane werkdruk.

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus (zorg-)verzekeringsbedrijf 

Deze oplossing is ingedeeld in: