Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Omgaan met emotionele belasting Print oplossing 92

Omgaan met emotionele belasting

Beschrijving
Wat mensen doen, zeggen en vertellen kan bij een medewerker gevoelens oproepen: positieve, maar ook negatieve. De negatieve gevoelens kunnen werkdruk tot gevolg hebben. Werkdruk kan ontstaan wanneer negatieve gevoelens langere tijd of regelmatig voorkomen en de medewerker belemmeren bij het uitvoeren van het werk. De emotionele belasting is dan te hoog voor de medewerker.
Emotionele belasting kan ontstaan door: confrontatie met de ellende van een ander, omgaan met lastige cliënten (met name als het nodig is hen te overtuigen of te overreden om iets te doen of te laten), pesten, seksuele intimidatie en discriminatie door cliënten of collega’s, agressie op het werk.

Effect
Agressie en onveiligheid op het werk zijn een belangrijke oorzaak van werkdruk en werkstress.

Tips

 • De volgende signalen kunnen een indicatie zijn van (hoge) emotionele belasting: emotionele uitputting of afstand ten opzichte van het werk en cynisme.
 • Een belangrijke risicogroep voor emotionele belasting is de ideale medewerker met als kenmerken: perfectionistisch, plichtsgetrouw, moeilijk nee kunnen zeggen en een hoge professionele standaard.
 • Bij ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie, kunt u denken aan een intentieverklaring, waarin de directie stelling neemt tegen dit soort gedrag. Hier helpt een open aanspreekcultuur.
 • Verder kunt u gebruikmaken van een vertrouwenspersoon of klachtencommissie.
 • Zorg ervoor dat de medewerkers weten bij wie zij hun verhaal kwijt kunnen (communicatie, denk ook aan introductieprogramma's).
 • Zorg ervoor dat er bij calamiteiten altijd iemand bereikbaar is.
 • Zorg ervoor dat er een ruimte is waar mensen zich even kunnen terugtrekken om rustig een gesprek te voeren.
 • Stel in het beleid vast wat de organisatie als ongewenst gedrag beschouwt en welke stappen nodig zijn bij klachten. Zie hiervoor verder de praktijkgidsen over agressie en onveiligheid.
 • Regel goede opvang voor medewerkers met emotionele belasting.

Links / aan de slag
Ga na of uw organisatie voldoet aan de volgende eisen op het gebied van emotionele belasting:

 • Medewerkers weten waar zij hulp en ondersteuning kunnen krijgen bij emotionele belasting.
 • De organisatie heeft zicht op het beroep dat medewerkers doen op opvang bij emotionele belasting.
 • Emotionele belasting komt aan de orde in functioneringsgesprekken en werkoverleg.
 • Medewerkers weten hoe zij elkaar kunnen ondersteunen in het omgaan met emotionele belasting.

Bron: Arbocatalogus Jeugdzorg