Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Ongewenst gedrag verminderen door leidinggevende Print oplossing 73

Ongewenst gedrag verminderen door leidinggeven

Beschrijving
Pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld kunnen een groot effect op individuen hebben, maar ook op de sfeer op de werkvloer. Genoeg reden om deze zaken zo veel mogelijk te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Effect
Voorkomen van ongewenst gedrag en de gevolgen beperken.

Tips
Ook als leidinggevende kun je veel doen om ongewenst gedrag te voorkomen en de gevolgen te beperken.

  • Maak ongewenst gedrag als thema bespreekbaar in de groep.
  • Bespreek het ook op individueel niveau als je weet of vermoedt dat één of meer van je werknemers hiermee te maken heeft of heeft gehad.
  • Geef duidelijk aan wat in ieder geval niet getolereerd wordt.
  • Maak duidelijk wat de consequenties kunnen zijn, zowel voor je eigen werknemers als voor uitzendkrachten die je in dienst hebt.
  • Vertel dat je vierkant achter je medewerkers staat als zij op de juiste manier handelen als zij zelf te maken krijgen met ongewenst gedrag.
  • Draag in je rol van werkgever zorg voor voldoende beleid op het vlak van ongewenst gedrag. Werk met een gedragscode met sancties, een klachtenprocedure, een vertrouwenspersoon en goede opvang.

Links/ aan de slag

  • Lees het Arbo-Informatieblad (AI-blad) A1-41: Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Je kunt het bestellen bij sdu. 

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche