Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Samenvatting - Richtlijn werkdruk Print oplossing 86

Samenvatting  - Richtlijn Werkdruk

Beschrijving
De NVAB (bedrijfsartsen), BA&O (arbeid- en organisatiedeskundigen), NVvA (arbeid hygiënisten) en de NVVK (veiligheidskundigen) vertegenwoordigen de vier kerndeskundigen zoals deze omschreven zijn in de Arbowet. Voor belangrijke issues maken deze verenigingen al enige jaren gezamenlijk MultiDisciplinaireRichtlijnen (MDR). In 2013 is de MDR Werkdruk verschenen. In veel gevallen zullen genoemde professionals betrokken zijn bij de aanpak van werkdruk en in een aantal gevallen ook bij de realisatie van de Arbocatalogus. Deze MDR worden in de toekomst binnen de arbodienstverlening als de leidraad gehanteerd. Er is een samenvatting van de richtlijn beschikbaar.

Effect
Richtlijnen zijn bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van zorg:

  • om de snel groeiende informatiestroom hanteerbaar te maken.
  • om de variatie in handelen tussen zorgverleners te verminderen.
  • om het klinisch handelen meer te baseren op wetenschappelijk bewijs dan op ervaring en meningen.
  • om transparanter te werken.

Tips
Download de samenvatting hier.

Links / aan de slag
Bekijk de samenvatting.

Deze oplossing is ingedeeld in: