Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Time management / Team plannen voor leidinggevende Print oplossing 21

Time management / Team plannen voor leidinggevende 

Beschrijving
Omdat werkdruk heel vaak samenhangt met het werk en de samenwerking met anderen, kan het heel nuttig zijn om te plannen in het team.

Effect  
Je werk beter of anders plannen kan werkdruk verminderen of wegnemen.

Tips
Een goede teamplanning van het werk structureert processen grotendeels en helpt pieken, dalen en overwerk te voorkomen. Teamplanning geeft medewerkers bovendien helderheid over wat er van ze verwacht wordt op het werk. Belangrijk zijn de gemeenschappelijke taken en doelstellingen, ieders bijdrage daaraan en de samenwerking die nodig is. Algemeen geldt:

 • Betrek werknemers bij het opstellen van de planning, roosters en vrije dagen.
 • Bouw regelruimte in waardoor zo nodig met taken geschoven kan worden.
 • Geef regelruimte voor de methode en werkwijze.
 • Laat ze pauzes inplannen.
 • Zorg dat vrije dagen en vakanties tijdig gepland worden en let op pieken.
 • Vermijd piekbelasting door, waar mogelijk, buffers in te bouwen.
 • Pas zo nodig werkprocessen aan en betrek de werknemers hierbij.
 • Pas zo nodig werktijden aan om beter aan te sluiten op de privésfeer.
 • Dat laatste is bijna altijd individueel maatwerk: elke privésituatie is anders en het werk, de bezetting, en de kwantiteit en kwaliteit van uitvoering mag er niet onder leiden. Een goede aansluiting is wel van groot belang: uit onderzoek blijkt dat een slechte aansluiting van werk- op privésfeer één van de belangrijkste bijdragers is aan overspanning en burn-out.

De stappen voor de leidinggevende in dit proces zijn:

 • Dagplanning: Maak na overleg met de werknemers een dagplanning die zorgt dat ze afwisseling in taken en pauzemomenten beleven.
 • Jaarplanning: Maak een jaarplanning met een roostermethodiek. Alle drukke periodes, zoals feestdagen, worden hier in aangegeven.
 • Vakantie en verlof: Vraag werknemers hun vakantiedagen en verlof zo veel mogelijk ruim van tevoren en buiten de pieken aan te vragen.

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: