Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Traumaopvang Print oplossing 58

Traumaopvang

Beschrijving
Medewerkers die een traumatische ervaring hebben gehad, krijgen nazorg aangeboden. 

Bij de opvang na een traumatische ervaring is het primair van belang dat medewerkers snel worden opgevangen door collega’s of in een debreefing. Mochten medewerkers er zelf niet uit komen, zal op maat een professionele hulpverlener ingeschakeld moeten worden. Vaak zal de leidinggevende hier een signalerende rol vervullen. Het helpt de organisatie wanneer er raamafspraken zijn met een organisatie die psychologische hulp kan leveren.

Effect
Medewerkers die goed opgevangen worden na een confrontatie met een schokkende gebeurtenis hebben minder kans op het ontwikkelen van klachten.

Tips

  • In iedere situatie waarin te verwachten is dat medewerkers geconfronteerd worden met traumatische ervaringen, ligt een programma klaar voor opvang van medewerkers met daarin afspraken over de eerste opvang en professionele begeleiding.

Links / aan de slag
Voorbeeld van een Richtlijn Leidinggevenden voor Traumaverwerking