Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Vertrouwenspersoon Print oplossing 12

Vertrouwenspersoon

Beschrijving
Vertrouwenspersonen zijn collega’s bij wie alle werknemers terecht kunnen die zijn geconfronteerd met agressie, pesten, treiteren of seksuele intimidatie – kortom met ongewenst gedrag op het werk. Het gaat hierbij om ongewenst gedrag van een collega ten opzichte van een andere collega. Ook als er sprake is van een arbeidsconflict, kan de werknemer een vertrouwenspersoon benaderen. Alles wat de werknemer de vertrouwenspersoon vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Een vertrouwenspersoon moet zich houden aan een eventueel vooraf vastgesteld protocol hoe met vertrouwelijkheid om te gaan. 

Effect
Werknemers kunnen in vertrouwen met iemand praten. De vertrouwenspersoon kan naar oplossingen zoeken. Zo kunt u voorkomen dat er arbeidsconflicten ontstaan of uit de hand lopen, met ziekteverzuim als gevolg. Deze oplossing voorkomt dat werknemers verminderd functioneren.

Tips

  • Benodigde inspanning: U zult de taken en bevoegdheden voor de vertrouwenspersoon moeten vastleggen en een (of meer) geschikte personen moeten selecteren. Wellicht heeft de te benoemen vertrouwenspersoon ook een training nodig.
  • Succes- en faalfactoren: Belangrijk is dat u een persoon selecteert die het vertrouwen van de werknemers geniet. Werknemers moeten het gevoel hebben dat ze hun verhaal zonder risico bij de vertrouwenspersoon kwijt kunnen. Dat kan een werknemer zijn van de afdeling P&O of iemand van de ondernemingsraad.

Links / aan de slag
Richtlijnen voor vertrouwenspersonen zijn te vinden op de site van de Stichting School en VeiligheidEen voorbeeld van een protocol is ook te vinden in de Arbocatalogus Bioscoopbedrijf. 

Bron: DeArbocatalogus.nl