Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Voorbeeld klachtenregeling seksuele intimidatie Print oplossing 129

Voorbeeld klachten regeling seksuele intimidatie

Beschrijving
Een werkgever is verplicht om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op het werk. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht omdat het hier om een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden gaat. Is de werkgever niet bereid om een beleid tot het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie te voeren, dan kan de ondernemingsraad aan de Arbeidsinspectie vragen de werkgever hiertoe te verplichten.
 

Effect

Voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie op het werk.

Tips

Hier vindt u een voorbeeld van een klachten regeling.

Bron: FNV Bondgenoten