Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Wat moet de werkgever doen tegen seksuele intimidatie Print oplossing 142

Wat moet de werkgever doen tegen seksuele intimidatie

Beschrijving
Op uw werk kunt u te maken krijgen met seksuele intimidatie door collega’s of uw leidinggevende. Het gaat niet om een onschuldige flirt of een vriendschappelijke aanraking. Het gaat om seksueel getinte aandacht die u onwenselijk en bedreigend vindt en die uw werk kan schaden. Vormen van seksuele intimidatie zijn:

 • Verbale seksuele intimidatie:
  - seksueel getinte opmerkingen maken of seksueel getinte sms’jes of briefjes toesturen;
  - intieme vragen stellen over iemands privé-leven;
  - voorstellen doen voor afspraakjes met de bedoeling daarbij seksueel contact te hebben.
 • Non-verbale seksuele intimidatie:
  - iemand langdurig aanstaren;
  - seksueel getinte afbeeldingen tonen (in de werkkamer, via internet of intranet);
  - seksueel gerichte gebaren maken.
 • Fysieke seksuele intimidatie:
  - vastpakken, arm om schouder leggen, knijpen;
  - iemand (proberen te) zoenen;
  - iemand de doorgang versperren;
  - aanranding;
  - verkrachting.

Effect
Uw werkgever moet u beschermen tegen seksuele intimidatie op het werk en de nadelige gevolgen daarvan.

Tips

 • Er zijn geen gedetailleerde richtlijnen voor werkgevers hoe zij seksuele intimidatie moeten tegengaan. Werkgevers kunnen dit zelf vormgeven. Zo kan uw werkgever een vertrouwenspersoon aanstellen of een klachtencommissie instellen. Ook kan goede voorlichting, praten over intimiderend gedrag en een gedragscode (met sancties bij overtreding) helpen. De Arbodienst of Arbodeskundige kan uw werkgever helpen maatregelen te nemen om seksuele intimidatie tegen te gaan.
 • Uw werkgever moet u voorlichten over het beleid om seksuele intimidatie tegen te gaan. Dat kan door het bespreekbaar te maken tijdens een afdelingsoverleg of via een artikel in het personeelsblad.

Links / Aan de slag

Zie de website van de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid

Deze oplossing is ingedeeld in: