Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Werkdrukvoorlichting Print oplossing 103

Werkdrukvoorlichting 

Beschrijving
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wie tijdig signalen van werkdruk bij zichzelf opmerkt, kan iets doen, nog voordat het tot negatieve gevolgen leidt. Daarom is het belangrijk dat medewerkers over werkdruk geïnformeerd worden en weten wat eraan gedaan kan worden.
De Arbowet geeft aan dat de werkgever ‘doeltreffend’ voorlichting moet geven aan de werknemer over de risico’s in het werk, de maatregelen die de organisatie genomen heeft om deze risico’s te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. Ook moet de werknemer voorgelicht worden over de wijze waarop de ‘deskundige bijstand’ ten aanzien van de arbeidsomstandigheden is geregeld. Concreet betekent het dat de werknemer moet weten wie de preventiemedewerker, bedrijfshulpverlener, bedrijfsarts en eventuele externe arbodeskundigen zijn en hoe je deze mensen kunt spreken.
De werknemer is verplicht om hun voorlichting te volgen. De term ‘doeltreffend’ laat vrij hoe en hoe vaak de voorlichting zou moeten plaatsvinden.

Effect
Een goede voorlichting over werkdruk heeft een preventief effect. Werkdruk kan gezond blijven en negatieve gevolgen kunnen voorkomen worden.

Tips 

  • Kies een vorm van voorlichting die bij het bedrijf en de medewerkers past. Van een presentatie tijdens werkoverleg, tot posters in de kantine, tot een filmpje of een goed gesprek tijdens de pauze.
  • Bedenk dat doeltreffende mondelinge voorlichting verzorgd moet worden door iemand die niet alleen inhoudelijk voldoende op de hoogte is, maar ook door zijn manier van communiceren het belang kan benadrukken. Bovendien moet de voorlichting kort en krachtig zijn en terug te vinden zijn, bijvoorbeeld op intranet.
  • Vertel medewerkers hoe ze signalen van werkdruk bij zichzelf kunnen herkennen.
  • Bespreek ook met medewerkers wat je van elkaar verwacht bij signalen van werkdruk. Vertel welke mogelijkheden en maatregelen er binnen het bedrijf zijn als zij eens niet lekker in hun vel zitten.
  • Je kunt de voorlichting uitbreiden door met elkaar in gesprek te gaan over waar werkdruk vandaan komt en hoe het verminderd zou kunnen worden.
  • Het is erg verstandig om de voorlichting in ieder geval te verrichten tijdens de introductie van nieuwe medewerkers. Dat kan mondeling, maar het is goed om de informatie ook meteen schriftelijk te verstrekken.
  • Aanvullende mondelinge voorlichting: Afhankelijk van de ernst en omvang van het risico kan het van belang zijn om het onderwerp daarna ook periodiek aan de orde te laten komen, bijvoorbeeld in werkoverleg of tijdens themabijeenkomsten. Eenmalige aandacht is namelijk voor dit risico vaak niet voldoende om het ‘te laten landen’ bij werknemers.
  • Aanvullende schriftelijke voorlichting: Ook personeelsbladen en nieuwsbrieven zijn een goed middel om periodiek de aandacht op werkdruk te vestigen. Verder is het belangrijk dat de informatie schriftelijk beschikbaar blijft, bij voorkeur natuurlijk op intranet.
  • Interactieve voorlichting: E-learning is een interactieve manier om werknemers vertrouwd te maken met het risico werkdruk. Laat zien wat je organisatie al aan maatregelen heeft genomen. Met e-learning zijn binnen de branche al enkele goede ervaringen opgedaan.

Links / aan de slag

  • Door medewerkers voor te lichten over werkdruk voldoe je aan een wettelijke plicht van voorlichting.

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: