Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Werkplek aanpassen Print oplossing 170

Werkplek aanpassen 

Beschrijving
Je werkplek kan bijdragen tot het verminderen van werkdruk. Een voor de handliggend feit, dat echter snel over het hoofd gezien wordt.

Effect
Aaanpassingen van de werplek of werkruimten kunnen bijdragen aan vermindering van de werkdruk.

Tips
Wat kun je doen? Een, niet uitputtende, opsomming van verbeteringen

  • Balie:  Door een balie te plaatsen scheid je frontoffice- van backofficetaken, Die scheiding kan, in combinatie met baliedienst, bijdragen aan het terugbrengen van het aantal werkverstoringen.
  • Taakspecifieke ruimten in kantoorsituatie: Het is nuttig om op de werkvloer zo mogelijk te zorgen voor verschillende soorten ruimten: om te vergaderen, te bellen of in stilte te kunnen werken. Stiltewerkplekken zijn zeer belangrijk voor taken die je concentratie vragen. Word je te veel gestoord door collega’s of klanten of is er te veel geluid – dichtbij of op de achtergrond – dan neemt niet alleen je (spier)spanning toe, maar ook je productiviteit neemt af.
  • Lunchruimte: Een aparte lunchruimte waar je ongestoord kunt pauzeren en lunchen geeft gelegenheid om de geest even te ontspannen.
  • Hygiëne: Schone werkplekken zijn niet alleen gezonder, maar roepen ook minder irritatie en onvrede op. Zorg dus voor goede afspraken met schoonmakers, evalueer de uitvoering van hun werk met je werknemers en onderneem zo nodig actie richting het schoonmaakbedrijf.

Links / aan de slag
Pas de tips toe.

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: