Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Ziekteverzuim verlagen door leidinggevende Print oplossing 22

Ziekteverzuim verlagen door leidinggevende

Beschrijving
Zowel werknemer, leidinggevende als werkgever kunnen helpen om het ziekteverzuim laag te houden en waar mogelijk te verminderen.

Effect
Een laag ziekteverzuim vermindert de werkdruk voor het overige personeel, maar ook voor de medewerker zelf, omdat werk tijdens afwezigheid door ziekteverzuim toch vaak blijft liggen.

Tips
Wat kun je als leidinggevende doen?

Als het ziekteverzuim binnen je team onnodig hoog is – vergeleken met andere vergelijkbare afdelingen – kun je als leidinggevende stappen nemen om het te verminderen en zo de werkdruk van het personeel te verminderen:

  • Tijdelijk hoog ziekteverzuim. De eerste stap is: kijk of jouw team er tijdelijk negatief uitspringt vergeleken met andere soortgelijke teams. Als dat zo is, bespreek dan de lopende ziektegevallen nauwkeurig door met HR of P&O en de bedrijfsarts en onderzoek waar de begeleiding nog verbeterd kan worden. Maak hierover duidelijke afspraken: wie doet wat en wanneer?
  • Structureel hoog ziekteverzuim. Ligt het ziekteverzuim in jouw team gedurende langere tijd, twee jaar of meer, hoger dan op vergelijkbare afdelingen? Dan is er waarschijnlijk géén sprake van een toevallige samenloop van ziektegevallen, maar lijkt een meer structureel probleem aan de orde. In dat geval is: 
    a. de balans in belasting en belastbaarheid bij je werknemers niet in orde en/of 
    b. is de verzuimdrempel te laag en/of 
    c. is de hervattingdrempel te hoog. 

Allerlei zaken kunnen ten grondslag liggen aan een hoog ziekteverzuim. Je zult ze nader moeten inventariseren. Om het probleem echt op te lossen is een systematische aanpak nodig. Schakel hiervoor HRM of P&O en de bedrijfsarts in. En indien nodig ook de arbeids- en organisatiedeskundige van de arbodienst.

Links / aan de slag
Zie voor een voorbeeld van een systematische aanpak het stappenplan bij analyse ziekteverzuim en voor registratiehulpmiddelen de voorbeelden van verzuimformulieren van de uitzendbranche. 

Bron: Arbocatalogus voor vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: