Thuiszorg

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen zijn collega's bij wie alle werknemers terecht kunnen die zijn geconfronteerd met ongewenst gedrag op het werk

Beleid tegen pesten en intimidatie

Bij het voeren van een goed beleid past ook dat het bedrijf regelt bij wie een slachtoffer terecht kan.

Huisregels voor klanten, burgers en cli

De meeste klanten weten zich op een goede manier te gedragen. Toch hebben veel mensen behoefte aan regels waarnaar zij hun gedrag kunnen richten.

Preventiemedewerker

Een

Veranderen van de organisatiecultuur

De manier waarop werknemers met elkaar omgaan, is verankerd in de organisatiecultuur.

Omgaan met emotionele belasting

Leren omgaan met de emotionele belasting die samenhangt met het werk.

13 vragen en antwoorden over seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk. Steeds weer blijkt dat het vaker voorkomt dan je denkt.

Aangifte doen?

Informatie over aangifte doen bij seksuele intimidatie.

Als leidinggevende voorkomen van ongewenst gedrag, pesten en seksuele intimidatie

De leidinggevende bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer op een afdeling en heeft ook een voorbeeldfunctie.

Arbokaart pesten FNV

Diverse praktische informatie over pesten en intimidatie

Informatie brochure over psychosociale belasting op het werk

informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten.

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

Vraag feedback aan uw medewerkers en betrek hen bij de uitdagingen waar u als organisatie voor staat.

Ongewenst gedrag verminderen door leidinggevende

Ook als leidinggevende kun je veel doen om ongewenst gedrag te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Ongewenst gedrag verminderen door werknemer

Ook als

Traumaopvang

Medewerkers die geconfronteerd zijn met een traumatische ervaring wordt nazorg aangeboden.

Vertrouwenstelefoon FNV

De vertrouwenstelefoon van FNV kun je bellen voor een luisterend oor en geven van advies.

Voorbeeld klachtenregeling seksuele intimidatie

Een werkgever is verplicht om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op het werk

Wat moet de werkgever doen tegen seksuele intimidatie

Er zijn geen gedetailleerde richtlijnen voor werkgevers hoe zij seksuele intimidatie moeten tegengaan. Werkgevers kunnen dit zelf vormgeven.
Gekozen filters: